ΟΡΑΜΑ

Το όραμά μας είναι Ελληνικό και εξωστρεφές. Βλέπουμε την Π.Τ. ΤΕΧΝΟΝΕΤ Α.Ε. να εξελίσσεται σε μία από τις κορυφαίες  εταιρίες στην κατασκευή δικτύων τηλεπικοινωνιών, ηλεκτρισμού, ύδρευσης και αποχέτευσης στην Ελλάδα. Στόχος μας είναι να είμαστε πάντα μπροστά από την εποχή μας, συντονισμένοι με τις διεθνείς εξελίξεις, για να προσφέρουμε στους πελάτες μας μια νέα εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών στον χώρο των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής, των αυτοματισμών και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. 

Η αποστολή της  Π.Τ. ΤΕΧΝΟΝΕΤ Α.Ε. είναι απλή: να ξεχωρίζει για την ποιοτική επίσπευση των διαδικασιών της, την πλήρη εξυπηρέτηση των πελατών της και τις αναλογικά κοστολογημένες προτάσεις της βάσει στόχων του πελάτη. Στην πορεία η εταιρεία κατάφερε, αναλαμβάνοντας την διεκπεραίωση μεγάλων έργων σε αστικές περιοχές του λεκανοπεδίου Αττικής αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα, να χτίσει ένα αξιόλογο πελατολόγιο. Ο επαγγελματισμός και η τεχνική κατάρτιση σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών της εταιρείας, την έχουν κάνει να έχει πλέον μια ισχυρή θέση στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων υποδομών δικτύων. Παράλληλα η αναζήτηση νέων προοπτικών και συνεργασιών, παρέχει σιγουριά στο ολοένα αυξανόμενο πελατολόγιό της, προσφέροντας πάντα την τελευταία εξέλιξη της τεχνολογίας.

Το μακροπρόθεσμο πλάνο της  Π.Τ. ΤΕΧΝΟΝΕΤ Α.Ε. προβλέπει τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της εταιρίας στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων υποδομών δικτύων. Στις παρεχόμενες λύσεις περιλαμβάνονται ο προγραμματισμός, η σχεδίαση, η ανάπτυξη, η προμήθεια εξοπλισμού, ο έλεγχος της εγκατάστασης ή μετεγκατάστασης εξοπλισμού, η λειτουργία καθώς και η εκπαίδευση του προσωπικού που θα διαχειριστεί το έργο. Πρώτη μας προτεραιότητα αποτελεί η  δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες και τους συνεργάτες μας. Όραμα της Π.Τ. ΤΕΧΝΟΝΕΤ Α.Ε. είναι να συνεχίσει να προσφέρει στους πελάτες και συνεργάτες της την υψηλότερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών, να διατηρήσει την ηγετική της θέση στην Ελλάδα και να καθιερωθεί ως μία από τις κυριότερες δυνάμεις στον προγραμματισμό, τη σχεδίαση, την ανάπτυξη, την προμήθεια εξοπλισμού και τον έλεγχο της εγκατάστασης ή μετεγκατάστασης εξοπλισμού στις υποδομές δικτύων. Η Εταιρεία στοχεύει επίσης στην ενδυνάμωση και τον εμπλουτισμό των στρατηγικών της συμμαχιών με διεθνείς προμηθευτές, τόσο με τεχνοκράτες όσο και με εταιρείες.

Σταθεροί στη φιλοσοφία μας, ως εταιρία Π.Τ. ΤΕΧΝΟΝΕΤ Α.Ε., έχουμε άμεση προτεραιότητα:

- Την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
- Την βελτίωση και επέκταση του πελατολογίου μας.
-Την ανάπτυξη της επικοινωνιακής μας στρατηγικής με στόχο τη διείσδιση σε νέες αγορές.
- Τον εμπλουτισμό των υπηρεσιών μας, σύμφωνα με τις διαρκώς εξελισσόμενες τάσεις της αγοράς.
-Τη διατήρηση των ανταγωνιστικών τιμών στις υπηρεσίες μας.
- Την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας σε Ελλάδα και Εξωτερικό.
-Τη διατήρηση των στρατηγικών συνεργασιών με τους προμηθευτές μας.