ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Στην Π.Τ. ΤΕΧΝΟΝΕΤ Α.Ε. πιστεύουμε ότι το μεγαλύτερο κεφάλαιο της εταιρείας είναι οι άνθρωποί της. Γνωρίζουμε επίσης ότι οι εταιρείες που διαθέτουν υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό, διαθέτουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ότι η σωστή διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση υψηλών επιδόσεων. Επιλέγουμε ανθρώπους που μοιράζονται τις αξίες μας, με υψηλή εξειδίκευση και ικανότητες, κάτι που πολλαπλασιάζει τη δυναμική μας. Χρειαζόμαστε την συνεργασία όλων για να να προσφέρουμε τους πιο ξεκάθαρους όρους συνεργασίας της αγοράς και να μελετάμε τις ανάγκες του κάθε πελάτη ξεχωριστά για να είμαστε πάντα δίπλα του. Και το έχουμε καταφέρει χάρη στην ομαδική προσπάθεια και το προσωπικό ταλέντο του καθενός. Η δυναμική που ανέδειξε την Π.Τ. ΤΕΧΝΟΝΕΤ Α.Ε. σε μια από τις κορυφαίες εταιρίες στην ελληνική αγορά μέσα σε διάστημα 30 ετών, δεν είναι τυχαία. Οφείλεται αποκλειστικά στους ανθρώπους που την στελεχώνουν.

Η  Π.Τ. ΤΕΧΝΟΝΕΤ Α.Ε. σεβόμενη τις ανάγκες των πελατών της και την πολυετή εμπιστοσύνη την οποία της έχουν δείξει και, θέλοντας να παρέχει αξιόπιστες υπηρεσίες, έχει τμηματοποιήσει την εταιρεία για την καλύτερη εξυπηρέτηση.

 

Η ομάδα  που έχει συγκροτηθεί στην Π.Τ. ΤΕΧΝΟΝΕΤ Α.Ε., αποτελείται από ειδικούς ποικίλων ειδικοτήτων που διαθέτουν όμως κοινή αισθητική και εργασιακή φιλοσοφία, ατενίζοντας το μέλλον του 21ου αιώνα με αισιοδοξία, ειλικρίνεια και ακεραιότητα. Δημιουργούμε σχέσεις που βασίζονται στην εμπιστοσύνη και την αμοιβαία δέσμευση, γιατί μόνο έτσι πιστεύουμε πως θα πετύχουμε το φιλόδοφο επιχειρηματικό μας σχέδιο. Θεωρούμε ότι η διαρκής ανάπτυξη του Ανθρωπίνου Δυναμικού είναι σημαντική για την βελτίωση των επιδόσεων σε εταιρικό αλλά και ατομικό επίπεδο. Η ανάπτυξη αυτή μπορεί να επέλθει μόνο όταν επεκτείνουμε τις γνώσεις μας μέσα σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο εταιρικό περιβάλλον. 

Η εταιρική μας κουλτούρα διαπνέεται από το στίγμα των ανθρώπων μας – από την διοίκηση ως την τεχνική υποστήριξη – και διασφαλίζει συνοχή στην επίτευξη του οράματός μας. Η κινητήρια δύναμη της Π.Τ. ΤΕΧΝΟΝΕΤ Α.Ε. είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο και γι’ αυτό εστιάζουμε στην προσέλκυση ικανών στελεχών με αξίες και αρχές που συνάδουν με αυτές της εταιρείας. Φροντίζουμε να παρέχουμε ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη, ενθαρρύνουμε την πρωτοβουλία, αναγνωρίζουμε την σημασία διατήρησης προσωπικής και επαγγελματικής ισορροπίας και αξιοποιούμε τις δυνατότητες του δυναμικού μας με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών της εταιρείας.